Perníky
Člen ČSSD a kandidát
za Pardubický kraj

Blogy a názory

Tak nevím, kdo je tady větší Švejk…
17. 07. 20147
Téma našeho odmítání migračních kvót nebere konce. Je nám vyčítáno a doporučováno, že „kdybychom tolik nekřičeli nebo alespoň trošku podváděli, tak se nemuselo nic stát. Že přece všichni vědí, že kvóty nefungují, ale proč to říkat tak nahlas.“ Po dlouhé době tedy opět pevně prosazujeme svá rozhodnutí a rázem stojíme před Evropským soudem. Přitom by údajně stačilo vzpomenout si na dobrého vojáka Švejka a všechno by bylo v pořádku. Jako třeba tehdy za Rakouska a jeho císaře pána. Pak se ale ptám – kdo je tady větší Švejk? My nebo EU? Situace se obrací. Švejkovské metody za nás přebírá Evropská unie a její politici, zatím co my se vztyčenou hlavou hájíme naše stanovisko a konečně také české zájmy.
Je krásné žít v naší zemi, važme si toho!
11. 07. 2017
Česká republika zůstává v kvalitě života v mezinárodním srovnání na 22. místě ze 128 porovnávaných zemí. Patří zatím mezi nejbezpečnější země na světě vůbec. Chci, aby to tak zůstalo! Nejlépe je na tom Česko se základními lidskými potřebami (s výživou a základní lékařskou péčí), úrovní pitné vody a hygieny, přístřeším a osobní bezpečností. Vysoké hodnocení má také v dostupnosti základního vzdělání. Z nových zemí EU je na tom lépe už jen Slovinsko, naopak za námi je i Itálie, Kypr nebo Slovensko. Važme si toho prosím...
Pořád věřím
22. 06. 2017
…že tak, jako dokážeme být v „boji proti Hradečákům“ nebo při hokejových a fotbalových zápasech patrioti, mávat s vlajkou nad hlavou a zpívat hymnu, zamyslíme se opravdu nad situací v naší zemi. Že události posledních měsíců si každý v hlavě projdeme a uvědomíme si, jakou napíšeme budoucnost pro další generaci. Že také není úplně správné, aby se zem stávala vlastnictvím pár miliardářů. A že postarat se o blahobyt lidí i dostatečnou výši mezd je přeci základní úlohou státu. Mějme svoji hrdost!
ZA PENÍZE V PRAZE DŮM se teď mění na rčení ZA PENÍZE V PRAZE PRŮZKUM...
19. 06. 2017
Volební průzkum je vždy jen průzkum. Nenechme se ním zmást, ukolébat nebo ovlivnit. Jak potvrdily volby ve Velké Británii, počítá se vždy jen realita. Samotná anglická média připustila, že „rozptyl ve výsledcích bývá velký a britské průzkumy z posledních let jsou poněkud problematické, protože se oproti skutečným výsledkům poněkud rozcházely.“ Tedy buďme opatrní při zveřejněné dalších "zaručených předvolebních výsledků", pravda vězí většinou úplně jinde. Mysleme na to!